Aké mobilné zariadenie potrebujete?
Akýkoľvek smartfón alebo tablet s možnosťou pripojenia na internet, fotoaparátom a verziou operačného systému Android 4.1 alebo iOS 8 (a vyššie).
Kde je možné stiahnuť si aplikáciu ControlGO?
Aplikácia je dostupná na webových stránkach
a
.
Aké pripojenie potrebujete?
Akékoľvek dátové pripojenie na internet prostredníctvom siete Vášho mobilného operátora, príp. poskytovateľa dátových služieb domácich alebo verejných sietí (WLAN/WIFI).
Aká je veľkosť odosielaných dát vo Formulároch?
Priemerná veľkosť odosielaných Formulárov s fotografiami je od 2 do 10MB. Veľkosť každého Formulára závisí najmä od nastavenia veľkosti fotografií vo Vašom mobilnom zariadení a počtu priložených fotografií. Odporúčame Vám, aby ste si v Nastaveniach Vášho mobilného zariadenia upravili veľkosť fotografií na najmenšiu možnú úroveň.
Ako sa registrovať a prihlásiť do aplikácie?
Nainštalujte si aplikáciu do svojho mobilného zariadenia. Prihláste sa pomocou Vašich účtov Facebook alebo Google (Gmail), alebo vyplňte príslušné registračné údaje (email a heslo). Potvrďte aktiváciu vložením PIN čísla z Vášho mailu do registračného poľa PIN (len pre manuálne registrácie).
Čo je to Kontrolný termín?
Sú určené dni v týždni, kedy je možné vykonať kontrolu doručovania správnym vyplnením a odoslaním Formulárov prostredníctvom aplikácie ControlGO. O pripravovanom Kontrolnom termíne Vás budeme informovať notifikačnou správou vo Vašej aplikácii.
Ktoré dni v týždni sú Kontrolné termíny?
Štandardné: Pondelok–Utorok / Sobota-Nedeľa
Mimoriadne: Podľa zadania vo Vašej aplikácii. Môžu byť 1-2-3-dňové.
Ako prebieha distribúcia letákov?
Akciové reklamné letáky sú riadne doručované vždy dva dni v čase od 00:00 h až do 24:00 h nasledujúceho dňa v určenom Kontrolnom termíne. V prípade, že letáky nie sú doručené ani druhý deň distribúcie, počkajte ešte s odoslaním Vašich Formulárov do večerných hodín, distribúcia ešte riadne prebieha až do 24:00 h.
Ako správne vyplniť Formulár?
01
Kliknite na pole VSTÚPIŤ
02
Kliknite na pole VSTÚPIŤ DO FORMULÁRA.
03
Vyberte OKRES podľa miesta vykonávanej kontroly.
04
Vyberte OBEC podľa miesta vykonávanej kontroly.
05
Vyberte ULICU podľa miesta vykonávanej kontroly.
06
Vyberte orientačné a súpisné ČISLO podľa miesta vykonávanej kontroly.
07
Kliknite na pole POKRAČOVAŤ.
08
Zodpovedajte jednotlivé OTÁZKY podľa pokynov, pridajte a uložte všetky požadované FOTOGRAFIE.
09
Kliknite na pole ULOŽIŤ.
V prípade záujmu o kontrolu ďalších adries a možnosti získania ďalších bodov kliknite na pole PRIDAŤ ĎALŠÍ FORMULÁR.
Ako zistiť, že je Formulár korektne odoslaný?
Skontrolujte stav odosielania Vašich FORMULÁROV v aktuálnom Kontrolnom termíne.
Kliknite na pole VSTÚPIŤ
Ak sú všetky vyplnené formuláre korektne odoslané, aplikácia ControlGO im priradí zelenú ikonu
.


V prípade zobrazenia Stav: uložený, neodoslaný – sa formulár po pripojení k sieti Internet automaticky odosiela.
V prípade zobrazenia Stav: chyba pri odosielaní – sa formulár neodosiela, skontrolujte pripojenie Vášho mobilného zariadenia k sieti Internet.
V prípade zobrazenia Stav: odoslaný - je formulár korektne spracovaný a odoslaný a na Vašom účte sú pripísané body za kontrolu.
V prípade zobrazenia Stav: dosiahnutý maximálny počet formulárov – je naplnený povolený limit Vášho účtu na odoslanie FORMULÁROV v jednom Kontrolnom termíne.
Je možné vyplniť viac Formulárov v jednom Kontrolnom termíne?
Áno. Každý prihlásený užívateľ môže v jednom Kontrolnom termíne vyplniť a odoslať až 30 Formulárov, pokiaľ nie je určené inak.
Je možné vyplniť viac Formulárov na jednej adrese?
Áno. Každý prihlásený užívateľ aplikácie môže na jednej adrese vyplniť až dva Formuláre v jednom Kontrolnom termíne za predpokladu, že druhý Formulár obsahuje doplnenie údajov z kontrolovaného miesta v otázkach č. 3-4-5.. a je odoslaný v časovom rozpätí min. 60 minút po prvom odoslanom Formulári. (napr. distribúcia letákov bola vykonaná až po odoslaní prvého Formulára).
Je možné vyplniť a odoslať Formulár bez pripojenia na internet?
Vyplnenie a odoslanie Formulára je podmienené pripojením na internet, ak vykonávate na vybranom mieste kontrolu po prvýkrát. Aplikácia ControlGO však umožňuje na adresách, kde už v minulosti bola realizovaná kontrola, vyplniť Formuláre s identifikáciou miesta kontroly (OKRES, MESTO, ULICA) a odpovedaním na všetky otázky, ako aj pripojiť požadované fotografie aj bez pripojenia na internet.
Údaje o miestach, kde ste už kontrolovali doručovanie reklamných akciových letákov ostávajú v pamäti aplikácie. Takto vyplnený a neodoslaný Formulár sa uloží do pamäte aplikácie a po pripojení na internet sa automaticky odošle. Správne odoslaný Formulár je vo Vašej aplikácii označený zelenou ikonou
.
Máte problémy s prihlásením sa do aplikácie a vyplnením Formulárov?
Skontrolujte si, prosím, Vaše pripojenie na internet.
Skontrolujte si v Nastaveniach Vášho mobilného zariadenia alebo aplikácie ControlGO povolenie prístupov k fotografiám, určeniu polohy a ukladaciemu priestoru.
Ak problém pretrváva aj naďalej, kontaktuje nás
Je vypĺňanie otázok povinné?
Pokiaľ je k otázke vo Formulári priradená ikona (*), je jej vyplnenie povinné aj s prípadným pripojením fotografie (ak je súčasťou otázky). V prípade, že na takto označenú otázku nebudete odpovedať, aplikácia ControlGO Vám nedovolí Formulár odoslať a vyzve Vás na doplnenie údajov..