Aké mobilné zariadenie potrebujete?
Akýkoľvek smartfón alebo tablet s možnosťou pripojenia na internet, fotoaparátom a verziou operačného systému Android 4.1 alebo iOS 8 (a vyššie).
Kde je možné stiahnuť si aplikáciu ControlGO?
Aplikácia je dostupná na webových stránkach
a
.
Aké pripojenie potrebujete?
Akékoľvek dátové pripojenie na internet prostredníctvom siete Vášho mobilného operátora, príp. poskytovateľa dátových služieb domácich alebo verejných sietí (WLAN/WIFI).
Aká je veľkosť odosielaných dát vo Formulároch?
Priemerná veľkosť odosielaných Formulárov s fotografiami je od 2 do 10MB. Veľkosť každého Formulára závisí najmä od nastavenia veľkosti fotografií vo Vašom mobilnom zariadení a počtu priložených fotografií. Odporúčame Vám, aby ste si v Nastaveniach Vášho mobilného zariadenia upravili veľkosť fotografií na najmenšiu možnú úroveň.
Ako sa registrovať a prihlásiť do aplikácie?
Nainštalujte si aplikáciu do svojho mobilného zariadenia. Prihláste sa pomocou Vašich účtov Facebook alebo Google (Gmail), alebo vyplňte príslušné registračné údaje (email a heslo). Potvrďte aktiváciu v potvrdzujúcom linku vo Vašom emaily. Zároveň, ak máte záujem o zapojenie sa do nášho odmeňovacieho programu ePANEL, zaregistrujte sa s tým istým emailom ako v aplikácii ControlGO a zbierajte eBODY, za ktoré Vás čakajú atraktívne ceny alebo výhry v žrebovaní.
Čo je to Kontrolný termín?
Sú určené dni v týždni, kedy je možné vykonať kontrolu doručovania správnym vyplnením a odoslaním Formulárov prostredníctvom aplikácie ControlGO. O pripravovanom Kontrolnom termíne Vás budeme informovať správou vo Vašej aplikácii vždy deň dopredu.
Ktoré dni v týždni sú Kontrolné termíny?
Pondelok - Utorok
Streda - Štvrtok
Sobota - Nedeľa
Ako prebieha distribúcia letákov?
Akciové reklamné letáky sú riadne doručované v čase od 00:00 h až do 22:00 h nasledujúceho dňa v určenom Kontrolnom termíne. V prípade, že letáky nie sú doručené prvý deň, počkajte s odoslaním Vašich Formulárov až do večerných hodín nasledujúceho dňa.
Ako správne vyplniť Formulár?
01
Kliknite na pole VSTÚPIŤ
02
Kliknite na pole VSTÚPIŤ DO FORMULÁRA.
03
Vyberte OKRES podľa miesta vykonávanej kontroly.
04
Vyberte OBEC podľa miesta vykonávanej kontroly.
05
Vyberte ULICU podľa miesta vykonávanej kontroly.
06
Vyberte orientačné a súpisné ČISLO podľa miesta vykonávanej kontroly.
07
Kliknite na pole POKRAČOVAŤ.
08
Zodpovedajte jednotlivé OTÁZKY podľa pokynov, pridajte a uložte všetky požadované FOTOGRAFIE.
09
V prípade potreby doplnenia informácií využite pole POZNÁMKY.
10
Kliknite na pole ULOŽIŤ.
V prípade záujmu o kontrolu ďalších adries a možnosti získania ďalších bodov kliknite na pole PRIDAŤ ĎALŠÍ FORMULÁR.
Ako zistiť, že je Formulár korektne odoslaný?
Skontrolujte stav odosielania Vašich FORMULÁROV v aktuálnom Kontrolnom termíne.
Kliknite na pole VSTÚPIŤ
Ak sú všetky vyplnené formuláre korektne odoslané, aplikácia ControlGO im priradí zelenú ikonu
.


V prípade zobrazenia Stav: uložený, neodoslaný – sa formulár po pripojení k sieti Internet automaticky odosiela.
V prípade zobrazenia Stav: chyba pri odosielaní – sa formulár neodosiela, skontrolujte pripojenie Vášho mobilného zariadenia k sieti Internet.
V prípade zobrazenia Stav: odoslaný - je formulár korektne spracovaný a odoslaný a na Vašom účte sú pripísané body za kontrolu.
V prípade zobrazenia Stav: dosiahnutý maximálny počet formulárov – je naplnený povolený limit Vášho účtu na odoslanie FORMULÁROV v jednom Kontrolnom termíne.
Je možné vyplniť viac Formulárov v Kontrolnom termíne?
Áno. Každý prihlásený užívateľ môže v jednom Kontrolnom termíne vyplniť a odoslať až 30 Formulárov.
Je možné vyplniť viac Formulárov na jednej adrese?
Áno. Každý prihlásený užívateľ aplikácie môže na jednej adrese vyplniť dva Formuláre v jednom Kontrolnom termíne za predpokladu, že druhý Formulár obsahuje doplnenie údajov z kontrolovaného miesta (napr. distribúcia letákov bola vykonaná až po odoslaní prvého Formulára).
Je možné vyplniť a odoslať Formulár bez pripojenia na internet?
Vyplnenie a odoslanie Formulára je podmienené pripojením na internet, ak vykonávate na vybranom mieste kontrolu po prvýkrát. Aplikácia ControlGO však umožňuje na adresách, kde už v minulosti bola realizovaná kontrola, vyplniť Formuláre s identifikáciou miesta kontroly (OKRES, MESTO, ULICA) a odpovedaním na všetky otázky, ako aj pripojiť požadované fotografie aj bez pripojenia na internet.
Údaje o miestach, kde ste už kontrolovali doručovanie reklamných akciových letákov ostávajú v pamäti aplikácie. Takto vyplnený a neodoslaný Formulár sa uloží do pamäte aplikácie a po pripojení na internet sa automaticky odošle. Správne odoslaný Formulár je vo Vašej aplikácii označený zelenou ikonou
.
Máte problémy s prihlásením sa do aplikácie a vyplnením Formulárov?
Skontrolujte si, prosím, Vaše pripojenie na internet.
Skontrolujte si v Nastaveniach Vášho mobilného zariadenia alebo aplikácie ControlGO povolenie prístupov k fotografiám, určeniu polohy a ukladaciemu priestoru.
Ak problém pretrváva aj naďalej, kontaktuje nás
Je vypĺňanie otázok povinné?
Pokiaľ je k otázke vo Formulári priradená ikona (*), je jej vyplnenie povinné aj s prípadným pripojením fotografie (ak je súčasťou otázky). V prípade, že na takto označenú otázku nebudete odpovedať, aplikácia ControlGO Vám nedovolí Formulár odoslať a vyzve Vás na doplnenie údajov..
Ako získať odmenu?
Odmeňovanie prebieha formou bodového hodnotenia. Znamená to, že za každý správne vyplnený a odoslaný Formulár Vám bude na Váš ePANEL účet pripísaný určitý počet eBODOV v závislosti od náročnosti Formulára. Počet eBODOV, ktorý môžete získať na Váš ePANEL účet za vyplnenie Formulára, je vždy uvedený v správe o pripravovanom Kontrolnom aboutadditional readinghttps://www.dataconnexx.de/referenzen/buying replica watchelf bar near methe benefits of elfbar advertising termíne, ktorú dostanete do Vašej aplikácie vždy jeden deň pred plánovanou kontrolou. Odmeny je možné uplatniť si len po prihlásení sa do ePANELa tým istým registračným e-mailom, ktorým ste sa registrovali do aplikácie ControlGO. Odmeny si môžete uplatniť vždy, ak máte nazbieraný dostatočný počet eBODOV.
Je možné získať eBODY za nesprávne vyplnený Formulár?
Nie. eBODY Vám budú pridelené len za správne vyplnený a načas odoslaný Formulár so všetkými požadovanými odpoveďami a fotografiami. Administrátor aplikácie ControlGO je oprávnený neprideliť body za nesprávne vyplnený a odoslaný Formulár.