Formulár na zrušenie Užívateľského účtu
Týmto v súlade s ustanovením bodu 7.2 Podmienok používania aplikácie ControlGO ruším svoj Užívateľský účet a tým vypovedám zmluvu o podmienkach používania aplikácie ControlGO (ďalej len „Zmluva“), pričom beriem na vedomie, že môj Užívateľský účet bude zrušený obchodnou spoločnosťou Greg Hamm services s. r. o., so sídlom: Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO: 47 037 351, zap. v OR OS BA I odd.: Sro, vl. č. 87625/B ako prevádzkovateľom aplikácie ControlGO do 48 hod. od odoslania tohto formulára na zrušenie Užívateľského účtu používateľa a Zmluva sa tým považuje za ukončenú.
Akcia vykonaná.
Oops! Odoslanie formulára zlyhalo. Skúste to neskôr, ďakujeme.
get codehttps://www.onewayautos.co.uk/cancellations/best replica watches reviewcell phone casesphone case stores near mes10 phone case